How To Set Threads In XMRIG | CPU MININGCPU Mining XMRIG Threads
In This video I present you set your threads in XMRIG it will work for XMRIG and all forks of XMRIG together with MoneroOceans XMRIG-MO for Windows 10

Line To COPY: xmrig.exe -a gr -o stratum-na.rplant.xyz:17056 -u RNrTxXxKkvdKJp7ZjKjGgZ1kKZeTUFyTVy.RabidWS -p x…

Comments (35)

 1. Rabid Mining May 07, 2022
 2. John Rodgers May 07, 2022
 3. Vance Dinwoodie May 07, 2022
 4. Gaurav Badhe May 07, 2022
 5. Matthew B May 07, 2022
 6. Xperia Gamer May 07, 2022
 7. Arrogant Man May 07, 2022
 8. John L May 07, 2022
 9. Advanced GiiT May 07, 2022
 10. SuperNova May 07, 2022
 11. سعید رشیدی May 07, 2022
 12. J F May 07, 2022
 13. PAGAZUZ DULUHO May 07, 2022
 14. Macrepid WETNURSE May 07, 2022
 15. ant farm mining🐜 May 07, 2022
 16. nukado May 07, 2022
 17. GreenHashing May 07, 2022
 18. Poor Investor May 07, 2022
 19. Klay West May 07, 2022
 20. Benoit Bvg May 07, 2022
 21. Dan San May 07, 2022
 22. radcpuman May 07, 2022
 23. dinero fundamental May 07, 2022
 24. Vlado T May 07, 2022
 25. madinho May 07, 2022
 26. Hsun R May 07, 2022
 27. Ghost Zilla May 07, 2022
 28. Wyatt Liu May 07, 2022
 29. Sr Chalice May 07, 2022
 30. Daniel Diefenderfer May 07, 2022
 31. itachi8660 May 07, 2022
 32. My Best Friend May 07, 2022
 33. GreenHashing May 07, 2022
 34. Greg May 07, 2022
 35. marceloce May 07, 2022

Leave a Reply