NB Miner v41.0 100% LHR UNLOCK – GOODBYE NICEHASH – HiveOS Set UpNB Miner v41.0 100% LHR UNLOCK
In this video I present you methods to use Hiveos for a 100% LHR unlock due to NBMiner. No More nicehash.

HiveOs Run Command: miner cease && cd /tmp && wget https://github.com/NebuTech/NBMiner/releases/download/v41.0/NBMiner_41.0_Linux.tgz && tar -xzvf NBMiner_41.0_Linux.tgz && cp -r…

Comments (45)

 1. Rabid Mining May 23, 2022
 2. Shadow Ninja May 23, 2022
 3. arsalan paracha May 23, 2022
 4. arsalan paracha May 23, 2022
 5. CoolFlagz May 23, 2022
 6. CoolFlagz May 23, 2022
 7. CoolFlagz May 23, 2022
 8. Share Holder May 23, 2022
 9. STANIS May 23, 2022
 10. David L May 23, 2022
 11. Luke Ray May 23, 2022
 12. achiko qadidze May 23, 2022
 13. eSmart May 23, 2022
 14. Ron Sylvester May 23, 2022
 15. Sunny Hawk Adventures May 23, 2022
 16. Mining Booms May 23, 2022
 17. Sebastian Alvarado May 23, 2022
 18. Archil Kadidze May 23, 2022
 19. Higgy May 23, 2022
 20. Aharon Najafi May 23, 2022
 21. Deyan Dimitrov May 23, 2022
 22. Lord_Vaas May 23, 2022
 23. jedi knight May 23, 2022
 24. Francisco Barros May 23, 2022
 25. Captain DethBeard May 23, 2022
 26. Brian Mirante May 23, 2022
 27. Neil Walton May 23, 2022
 28. Trym WS May 23, 2022
 29. Michael wright May 23, 2022
 30. Steven Desouza May 23, 2022
 31. Direction Sins May 23, 2022
 32. Paul Clapton May 23, 2022
 33. oceanbreeze May 23, 2022
 34. Robert Montgomery May 23, 2022
 35. Tpendleton13 May 23, 2022
 36. RADOTO TV May 23, 2022
 37. Ron Flory May 23, 2022
 38. Soxfan_96 May 23, 2022
 39. Usama Altaf May 23, 2022
 40. spacebeast4486 May 23, 2022
 41. Ambiorix De Galia May 23, 2022
 42. Jlo May 23, 2022
 43. Sniperviperman May 23, 2022

Leave a Reply