PC RAM Upgrade | 10k Subscriber Giveaway10k subscriber giveaway
In this video I dod a PC RAM Upgrade so I can evaluate a 3950x and a 5950x as wellI will go over the main points on my 10k Subscriber giveaway that will probably be developing quickly.

Giveaway Donations
GPURisers: https://gpurisers.com/shop/ OR https://gpurisers.uk/
GPU RIsers YT Channel:…

Comments (34)

 1. Sony Tiwari May 22, 2022
 2. Jelly May 22, 2022
 3. Sarth Mehta May 22, 2022
 4. Sayan Ghosh May 22, 2022
 5. AesirVanirJotnar May 22, 2022
 6. Steak Crypto Mining May 22, 2022
 7. Sandor Clegane May 22, 2022
 8. Seneca May 22, 2022
 9. My Best Friend May 22, 2022
 10. No Name May 22, 2022
 11. 4_E_M_H May 22, 2022
 12. Hulk May 22, 2022
 13. George Lindner May 22, 2022
 14. / cc May 22, 2022
 15. bballerlover May 22, 2022
 16. Fletch Fletcherson May 22, 2022
 17. ABC D May 22, 2022
 18. Mr HCrip May 22, 2022
 19. Kay Tran May 22, 2022
 20. Asburgers May 22, 2022
 21. Matthew Murafa May 22, 2022
 22. ThriftStore Hacker May 22, 2022
 23. Mousam Singh May 22, 2022
 24. Philngreat Gaming May 22, 2022
 25. Dream Crypto Mining May 22, 2022
 26. Altered Component May 22, 2022
 27. Red Panda Mining May 22, 2022
 28. Brad Hardman May 22, 2022
 29. RigRats May 22, 2022
 30. Fudwiser May 22, 2022
 31. Dave Collins May 22, 2022
 32. David G May 22, 2022
 33. TheEVGAftw May 22, 2022

Leave a Reply