ZSX BreakOut Board 16 ports AKA The Game Changer Miners Love This Thing!!


(*16*)ZSX BreakOut Board 16 ports
In this video we go over the ZSX Breakout board from Parallel Miner also called the sport changer and with the correct motive crypto miners simply love this factor say good bye to ATX PSUs.

ZSX Breakout Board:…

Comments (38)

 1. Fudwiser May 24, 2022
 2. Heberto Mendez Garrido May 24, 2022
 3. Don't Worry May 24, 2022
 4. Yuiop May 24, 2022
 5. IIULOMBO May 24, 2022
 6. Forward May 24, 2022
 7. Kelvin Espinosa May 24, 2022
 8. lordwolve May 24, 2022
 9. lordwolve May 24, 2022
 10. StrongManBR May 24, 2022
 11. Vidi Haldoko May 24, 2022
 12. Ghassoun kilani May 24, 2022
 13. Mark Jelic May 24, 2022
 14. Plipz May 24, 2022
 15. Mehecanogeesir May 24, 2022
 16. Andy Orozco May 24, 2022
 17. miguel miguel de jesus May 24, 2022
 18. Bill Geo May 24, 2022
 19. ASCiiDiTY May 24, 2022
 20. ABMNS PRODUCTION May 24, 2022
 21. David Benvenuto May 24, 2022
 22. Randolf O Huff May 24, 2022
 23. Deeg s May 24, 2022
 24. vac59 May 24, 2022
 25. Altered Component May 24, 2022
 26. David Abner May 24, 2022
 27. VIGaming May 24, 2022
 28. Big A May 24, 2022
 29. Wali May 24, 2022
 30. Greg Foulks May 24, 2022
 31. Greg Foulks May 24, 2022
 32. Dustin M May 24, 2022
 33. Aaryan Sharma May 24, 2022
 34. Elias Onstad May 24, 2022
 35. Wolf Gang May 24, 2022
 36. jeremy May 24, 2022
 37. Lionheart May 24, 2022
 38. RompleSr. May 24, 2022

Leave a Reply